Саркофитон эренберги

sarcophyton-ehrenbergi

Саркофитон эренберги (Sarcophyton ehrenbergi, Soft Mushroom)